Angular JS

AngularJS je JavaScript MVC framework napravljen od strane Google-a koji vam omogućava da pravite dobro struktuirane front-end aplikacije.

U ovom kursu ćete naučiti osnovne principe Angular JS frameworka i baznu postavku projekta. Iako ce fokus biti na angular JS-u tjekom kursa dotaci cemo baznih stvari HTML-a i CSS-a koji su sastavni dio web-a i vidjeti kako koristeci angular mozemo manipulisati istim.

Ovaj kurs ce vam pribliziti moderni web development i dati dobre temelje za nastavak edukacije u cilju sirenja svog znanja. U kombinaciji predavanja i individualnog rada rezultati su zagarantovani.

 • Kako postaviti web projekat
 • Kako dodati sve reference
 • Manipulacija HTML-a
 • Manipulacija CSS
 • Manipulacija podacima
 • Kako napredni JS framework radi u odnosu na pure JS
 • Introduction - setting up the project including scripts
 • Expressions - using angular to display values on UI
 • Modules - defining and setting up the modules, introduction to injection
 • Directives - built in directives that are commonly used and their usage
 • Model - using angular models
 • Data binding - bind data to models
 • Controllers - introduction to controllers, injection, usage
 • Scope - defining scope, assigning variables, usage
 • Filters - built in filters that are commonly used and their usage
 • Services - Using services, use cases, separation of code
 • Http - working with async calls, response
 • Data - Working with objects, arrays, tables, displaying them on ui
 • Select - working with select box
 • Events - working with events
 • Functions - assigning/binding functions to models
 • Includes - separation of code
 • Forms - creating forms, posting
 • Validation - validating inputs on forms