HTML 5

HTML je standardni jezik za kreiranje Web stranica. HTML je Hyper Text Markup Language.

Po završetku polaznik će među ostalim biti upoznati s sintaksom i strukturom HTML-a, te poznavati dodatne atribute HTML dokumenata i njihove različite vrijednosti i upotrebu. Svladat će HTML elemente koji se koriste za oblikovanje teksta, umetanje grafičkih sadržaja, izradu tablica, web obrazaca. Poznavat načine povezivanja, izradu hiperveza te svladati vrste meta elemenata i njihovo pravilno postavljanje.

 • Uvod u HTML
 • Oblikovanje teksta u HTML dokumentu
 • Povezivanje HTML dokumenata
 • Rad s grafikom
 • Tablice
 • Obrasci
 • Meta elementi
 • Struktura HTML-a
 • Tekst
 • Liste
 • Veza
 • Slike
 • Tabela
 • Obrasci
 • Extra Markup
 • Flash, Video i Audio