MS Access I - osnovno korištenje

Znat ćete modelirati strukturu baze podataka, manipulirati podacima u bazi, te prikazivati podatke na formama i izvještajima.

Poslovni korisnici zahtijevaju bolje alate za pretraživanje i korištenje vecih količina podataka. Microsoft Access 2016 olakšava izradu korisnih baza podataka dok je sucelje prema korisniku vrlo pristupačno i pregledno. Takoder Microsoft Access jednostavno komunicira s ostalim Office aplikacijama.

 • Baze podataka: Uvod u baze podataka. Modeli podataka. Relacijski model.
 • Rad u MS Accessu: Otvaranje postojeće baze podataka. Stvaranje nove baze podataka. Kretanje kroz bazu. Kopiranje objekata unutar baze. Preimenovanje objekata. Brisanje objekata. Postavljanje relacijskih veza u bazi. Korištenje pomoći.
 • Tablice: Građa tablice. Tipovi podataka u tablicama. Stvaranje tablica. Primarni i strani ključ. Indeksiranje. Dodavanje i brisanje polja unutar tablice. Podešavanje izgleda tablice. Sortiranje. Pronalaženje i zamjena podataka unutar tablice. Ispis podataka iz tablice.
 • Napredni rad s tablicama: Definiranje svojstava polja u tablicama. Postavljanje veličine polja. Postavljanje oblika podataka. Svojstvo Ulazna maska. Zadana vrijednost u polju. Sustav provjere točnosti unesenih podataka.
 • Obrasci: Izrada obrasca. Spremanje obrasca. Otvaranje i zatvaranje postojećih obrazaca. Pregled i unos podataka uz pomoć obrasca. Sortiranje unutar obrasca. Filtriranje i pronalaženje podataka pomoću obrasca. Kopiranje obrasca. Ispis podataka uz pomoć obrasca.
 • Izvještaji: Izrada izvještaja. Spremanje izvještaja. Kopiranje izvještaja. Izvoz podataka (Export). Ispis podataka uz pomoć izvještaja. Grupiranje i sumarne opcije. Izrada izvještaja temeljenog na upitu.
 • Upiti: Matematičke osnove upita. Izrada upita. Spremanje i ispis podataka. Otvaranje upita. Brisanje upita. Spremanje upita. Uređivanje i dorada upita. Sortiranje u upitu. Postavljanje složenih kriterija. Izračunata polja u upitu. Upiti s više tablica. Sumarni upit.
 • Makronaredbe: Izrada jednostavne makronaredbe. Povezivanje makronaredbe sa zapovjednim gumbom.
 • Razumjevanje baze podataka
 • Ključni koncepti
 • Organizovanje baze podataka
 • Odnosi
 • Operacije
 • Korištenje aplikacije
 • Rad u bazi podataka
 • Uobičajni zadaci
 • Tabele - Zapisi (records)
 • Dizajn
 • Primanje informacija
 • Glavne operacije
 • Upiti
 • Objekti (Objects)
 • Forme
 • Izlazi (Outputs)
 • Izveštaji, izvoz podataka
 • Štampa