Internet i rad na mreži

U modulu Osnovi interneta su navedeni osnovni koncepti i vještine vezanih za web pretraživače, efektivne pretrage informacija, online komunikacije i e-mail-a.

Internetom se danas služe milijuni ljudi i postalo je pitanje opce kulture služiti se njime. Na Internetu su nam različite informacije o mnogobrojnim stvarima nadohvat ruke. Kako doci do njih?

Po završetku seminara polaznici ce znati prenositi podatke izmedu računala u mreži te se koristiti programima za pregledavanje Interneta (Internet Explorer) i programe za upravljanje elektroničkom poštom (Outlook 2016)..

 • Razumije pojam web pretraživača i online koncepte bezbjednosti.
 • Koristi web pretraživač i upravlja podešavanjima, obilježivačima i rezultatima pretrage (outputs)
 • Efikasno pronalazi informacije na internetu i procjenjuje sadržaj site-a.
 • Razumije osnovna pitanja autorskih prava i zaštite podataka.
 • Razumije koncepte online zajednica, komunikacije i e-mail-a.
 • Šalje, prima i upravlja e-mail porukama i njihovim podešavanjima.
 • Organizuje i pretražuje e-mail poruke i koristi kalendare.
 • Koncepti web pretraživanja
 • - Ključni koncepti
 • - Sigurnost i bezbjednost
 • Web pretraživanje
 • - Korištenje web pretraživača
 • - Alati i podeševanja
 • - Markeri (bookmarks)
 • - Rezultati internet pretraživanja
 • Informacije na internetu
 • - Pretraga
 • - Kritična procjena
 • - Autorska prava, zaštita podataka
 • Koncepti komunikacije
 • - Online zajednice
 • - Alati za komunikaciju
 • - Koncept e-mail poruka
 • Korištenje e-mail-a
 • - Slanje e-mail poruka
 • - Primanje e-mail poruka
 • - Alati i podešavanja
 • - Organizovanje e-mail poruka