MS Word - pisanje i obrada teksta

Ovaj modul definiše vještine za uspješno obavljanje svakodnevih zadataka koji se odnose na kreiranje, formatiranje i završnu obradu teksta.

Bez obzira na svu tehnologiju oko nas, još uvijek primarno imati otisak dokumenta na papiru, a kako računala pružaju ogromne mogucnosti manipulacije s dokumentima tako su postala nezamjenjiv alat za pisanje i obradu teksta.

Seminar upoznaje polaznike s programom za obradu teksta MS Word certifikata o poznavanju rada na računaru . Polaznici bi nakon ovog seminara trebali biti u mogucnosti sami sastavljati dokumente i dopise, manipulirati s tablicama, numerirati stranice.

 • Radi sa dokumentima i čuva ih u različitim formatima
 • Koristi ugrađene opcije kao što je opcija pomoći, da bi poboljšao produktivnost
 • Kreira i uređuje dokumenta za slanje
 • Primeni različite formate u dokumentu, kao i da prepozna opcije formatiranja
 • Unosi tabele, slike i crteže u dokument
 • Pripremi dokument za cirkularno pismo
 • Podešava dokumente i strane
 • Provjeri pravopis
 • Štampa dokument
 • Korištenje aplikacije
 • - Rad sa dokumentima
 • - Povećanje produktivnosti
 • Kreiranje dokumenata
 • - Unos teksta
 • - Selekcija i ispravljanje
 • Formatiranje
 • - Tekst
 • - Paragraf
 • - Stilovi
 • Objekti
 • - Kreiranje tabele
 • - Formatiranje tabele
 • - Grafički objekti
 • Objedinjavanje pošte (mail merge)
 • - Podešavanja
 • - Cirkularna pisma
 • - Izlazi (Outputs)
 • - Podešavanja
 • - Provjera i štampanje