Osnove PC računala i Windows

Ovaj modul definiše vještine i koncepte koji se odnose na upotrebu i korištenje uređaja, pravljenje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnost podataka.

Današnji svijet je nemoguce zamisliti bez računala. Računala se nalaze svuda oko nas i uvelike olakšavaju naš posao, a da bi se počeli s njima koristiti potrebno je poznavati neke osnovne stvari o njima.

Ovaj seminar upoznaje polaznike s računalima, spada u kategoriju certifikata o poznavanju rada na računaru kroz njihov povijesni razvoj i današnje stanje. Nadalje, polaznici ce se upoznati i s danas najraširenijim operativnim sustavom - Windows, naučiti u njemu obavljati osnovne operacije nad datotekama i mapama, manipulirati s programima, izradivati jednostavne dokumente, te takoder dobiti dobru podlogu za upoznavanje s raznim korisničkim programima.

 • Razumije osnovne koncepte IKT (Informaciono-komunikacione tehnologije), računare, uređaje i softvere.
 • Uključi i isključi računar.
 • Radi efikasno na radnoj površini računara (desktop) koristeći ikone i prozore.
 • Prilagodi glavna podešavanja operativnog sistema i koristi ugrađenu pomoć.
 • Kreira i odštampa dokument.
 • Poznaje osnovne koncepte organizacije fajlova kao i da efikasno organizuje fajlove i foldere.
 • Razumije osnovne koncepte skladištenja podataka i kako da koristi programe za pakovanje (compress) i raspakivanje (extract) velikih fajlova.
 • Razumije koncepte mreže i opcije povezivanja.
 • Razumije značaj zaštite podataka i uređaja od zlonamjernih programa (malware) i značaj pravljenja kopije podataka (backup).
 • Razumije ekološke (greenIT) i zdravstvene aspekte korištenja IKT.
 • Računari i uređaji
 • IKT
 • - Hardver
 • - Softver i licenciranje
 • - Pokretanje i gašenje računara
 • Radna površina, ikone, podešavanja
 • Radna površina i ikone
 • - Korištenje prozora
 • - Alatke i podešavanja
 • Izlazi (Outputs)
 • Obrada teksta
 • - Štampanje
 • Upravljanje fajlovima
 • - Organizovanje fajlova i foldera
 • - Skladištenje i kompresija
 • Mreže
 • - Koncepti mreže
 • - Pristup mreži
 • Sigurnost
 • Zaštita podataka i uređaja
 • - Zlonamjerni programi
 • - Ekološki (green IT) i zdravstveni aspekti korišćenja IKT