ISTQB foundation level - Software tester

Edukacija za profesionalnog QA testera koja uključuje teoretski i praktični dio.

Osnovni level je namijenjen stručnjacima koji trebaju da demonstriraju praktična znanja o osnovnim konceptima testiranja softvera. Ovo uključuje ljude u ulogama kao što su dizajneri testova, analitičari testova, test menedžera, konsultanata za test i IT stručnjaka.

Osnovni level je također pogodan svakome kome je potrebno osnovno razumijevanje testiranja softvera, kao što su projekt menedžeri, menedžeri za kvalitet, IT direktori i poslovni analitičari.

 • koristi zajednički jezik za efikasnu komunikaciju sa drugim tasterima.
 • razumjeti koncepte testiranja, temeljni proces testiranja, testni pristup i principe koji podržavaju ciljeve testiranja.
 • dizajnirati i postavit prioritete testova, koristeći utvrđene tehnike. Analizirati funkcionalne i nefunkcionalne specifikacije( kao što su performanse i korisnost) za sisteme sa niskim do srednjim nivoom složenosti.
 • izvršiti testove prema dogovorenim test planovima i analizirati i napravit izvještaj o rezultatima testa.
 • napisati jasne i razumljive izvještaje o incidentima.
 • efikasno učestvovati u recenzijama malih-srednjih projekata.
 • bit upoznat sa različitim alatima za testiranje i njihove upotrebe.
 • Module 1 - Fundamentals of testing
 • Why is testing necessary
 • What is testing
 • Seven principles of testing
 • Fundamental test process
 • Code of ethics
 • Module 2 - Testing throughout the software life cycle
 • Software development models
 • Test Levels
 • Test Types
 • Module 3 - Static techniques
 • Static techniques and the test process
 • Review process
 • Stati Analysis by Tools
 • Module 4 - Testing design techniques
 • The test development process
 • Categories of test design techniques
 • Specification based Techniques (black-box)
 • Structure based Techniques (white-box)
 • Experience base techniques
 • Chosing Test Techniques
 • Module 5 - Test managment
 • Test organization
 • Test planing and Estimation
 • Test Progress monitoring and control
 • Configuration Managment
 • Risk and testing
 • Incident Managment
 • Module 6 - Tool Support for testing
 • Types of Test tools
 • Effective use of Tools
 • Introducing tool into an organization