LPIC-3 304: Virtualization and High Availability

Steknite vještine administracije Linuxa u kompleksnim poslovnim sistemima sa naglaskom na virtualizaciju i visoku dostupnost.

pripremite se za polaganje LPIC 304-200 certifikacijskog ispita.

LPIC-3 certifikacija je kulminacija višerazinskog LPI profesionalnog certifikacijskog programa. LPIC-3 je dizajniran za Linux profesionalce koji upravljaju kompleksnim poslovnim sistemima i predstavlja najviši nivo distribucijski neutralne certifikacije na svijetu. Na raspolaganju su tri nezavisne LPIC-3 certifikacije i polaganje bilo kojeg od specijalističkih ispita vam garantuje sticanje LPIC-3 certifikata.

 • Virtualizacija
 • High Availability Cluster Management
 • High Availability Cluster Storage
 • Teorija i koncepti virtualizacije
 • Xen
 • KVM
 • Ostala virtualizacijska rješenja
 • Libvirti i slični alati
 • Alati za upravljanje Cloud-om
 • Koncepti i teorija visoke dostupnosti
 • Load Balanced Clusters
 • Failover Cluster
 • Visoka dostupnost u Enterprise Linux distribucijama
 • DRBD/cLVM
 • Datotečni sistemi u klasteru