LPI 0 – Linux Essentials

Savladajte osnove u radu sa Linux operativnim sistemom i pripremite se za polaganje Linux Essentials 010-150 ispita.

 • Razumjevanje Linux-a i open-source industrije, poznavanje popularnih Open-source aplikacija
 • Poznavanje osnovnih komponenti Linux operativnog sistema, tehničke vještine za rad u Linux CLI okruženju
 • Osnovno razumijevanje područja koje se tiču sigurnosti i administracije kao što je upravljanje korisnicima/grupama, rad sa CLI okruženjem i permisijama
 • Uvod u Linux
 • Open Source Aplikacije i Licenciranje
 • Korištenje Linux-a
 • Rad sa CLI okruženjem
 • Traženje pomoći
 • Rad sa datotekama i mapama
 • Arhiviranje i kompresija
 • Pipe, redirekcija i Regex
 • Rad sa skriptama
 • Razumijevanje hardware-a
 • Package management i procesi
 • Konfiguracija mreže
 • Sigurnost korisnika i sistema
 • Kreiranje novog korisnika
 • Vlasništvo i permisije
 • Zaštita permisija, linkova i lokacija datoteka