LPIC-1 Linux Professional Institute Certification – 1

Pripremite se za polaganje LPIC 101-400 i 102-400 ispita i postanite certificirani LPI Linux administrator.

Ovaj kurs vas priprema za LPIC certifikaciju prvog nivoa. LPIC-1 certifikacija provjerava vašu sposobnost održavanja sistema korištenjem CLI-a (Command Line Interface), instalacije i konfiguracije Linux sistema, kao I osnovne konfiguracije mreže.

 • Razumijevanje arhitekture Linux operativnog sistema
 • Instalacija i održavanje Linux radne stanice, podešavanje X11 i konfiguracija mreže
 • Rad u Linux komandnom okruženju (CLI), uključujući GNU i UNIX komande
 • Rad sa datotekama, privilegijama i sigurnošću sistema
 • Vršenje jednostavnih zadataka održavanja: pomoć korisnicima, dodavanje korisnika u veći sistem, backup i restore procedure, gašenje i ponovno pokretanje.
 • Arhitektura sistema
 • Instalacija Linux sistema i Package menadžment
 • GNU i UNIX komande
 • Uređaji, Linux datotečni sistemi, Standardi hijerarhije Linux datotečnig sistema
 • Shell, Skripte i upravljanje podacima
 • Okruženja i radne površine
 • Administrativni zadaci
 • Osnovni sistemski servisi
 • Osnove umrežavanja
 • Sigurnost