LPIC-2 Linux Professional Institute Certification – 2

Ova certifikacija provjerava vaše vještine administriranja malih do srednjih sistema i mreža mješovitog tipa.

Položite LPIC 201-450 i 202-450 ispite i postanite certificirani LPI Linux Engineer.

 • Vršenje napredne administracije sistema, uključuući aktivnosti rada sa kernelom, procedurama pokretanja sistema i održavanja
 • Napredno upravljanje datotečnim sistemom, napredno upravljanje mrežnim servisima, autentifikacijom, sigurnošću sistema, uključujući Firewall-e i VPN mreže.
 • Instalacija i konfiguracija osnovnih mrežnih servisa, uključujući DHCP, DNS, SSH, Web server, server za dijeljenje datoteka – FTP, NFS i Samba, dostava maila
 • Nadzor podređenih i savjetnik menadžmentu po pitanju automatizacije i akvizicije
 • Planiranje kapaciteta
 • Linux kernel
 • Pokretanje Sistema
 • Datotečni sistem i uređaji
 • Napredna administracija uređaja za pohranu
 • Administracija mreže
 • Održavanje sistema
 • DNS server
 • Web servisi
 • Dijeljenje datoteka
 • Upravljanje mrežnim klijentima
 • E-mail servisi
 • Sigurnost sistema