LPIC-3 300: Mixed Environment

Steknite vještine administracije Linux sistema u mješovitim okruženjima i pripremite se za polaganje LPIC 300-100 certifikacijskog ispita.

LPIC-3 certifikacija je kulminacija višerazinskog LPI profesionalnog certifikacijskog programa.

LPIC-3 je dizajniran za Linux profesionalce koji upravljaju kompleksnim poslovnim sistemima i predstavlja najviši nivo distribucijski neutralne certifikacije na svijetu. Na raspolaganju su tri nezavisne LPIC-3 certifikacije i polaganje bilo kojeg od specijalističkih ispita vam garantuje sticanje LPIC-3 certifikata.

 • OpenLDAP konfiguracija
 • OpenLDAP kao backend autentifikacije
 • Osnove Samba protokola
 • Konfiguracija Samba servisa za dijeljenje
 • Upravljanje Samba korisnicima u grupama
 • Integracija Samba servera sa domenom
 • Samba Name servisi
 • Rad sa Windows i Linux klijentima
 • OpenLDAP Replikacija
 • Zaštita mapa
 • Podešavanje performansi OpenLDAP servera
 • Integracija LDAP sa PAM i NSS
 • Integracija LDAP sa Active Direktorijem i Kerberos protokolom
 • Samba koncepti i arhitektura
 • Konfiguracija Samba servisa
 • Redovno održavanje Samba servisa
 • Analiza i otklanjanje problema Samba servisa
 • Internacionalizacija
 • Datotečni servisi
 • Linux datotečni servis i upravljanje permisijama dijeljenja
 • Print servisi
 • Upravljanje korisničkim profilima i grupama
 • Autentifikacija, Autorizacija i Winbind
 • Samba kao PDC i BDC
 • Samba4 kao kompatibilni AD kontroler
 • Konfigurisanje Samba kao DNS
 • NetBIOS i WINS
 • AD rezolucija imena
 • CIFS integracija
 • Rad sa Windows klijentima