LPIC-3 303: Security

Steknite vještine administracije Linuxa u poslovnim sistemima sa naglaskom na sigurnost i pripremite se za polaganje LPIC 300-200 certifikacijskog ispita.

LPIC-3 certifikacija je kulminacija višerazinskog LPI profesionalnog certifikacijskog programa. LPIC-3 je dizajniran za Linux profesionalce koji upravljaju kompleksnim poslovnim sistemima i predstavlja najviši nivo distribucijski neutralne certifikacije na svijetu.

Na raspolaganju su tri nezavisne LPIC-3 certifikacije i polaganje bilo kojeg od specijalističkih ispita vam garantuje sticanje LPIC-3 certifikata.

 • Kriptografija
 • Kontrola pristupa
 • Sigurnost aplikacija
 • Sigurnost operacija
 • Mrežna sigurnost
 • X.509 certifikati i PKI
 • Korištenje X.509 certifikata za enkripciju, potpisivanje i autentifikaciju
 • Enkripcija datotečnog sistema
 • DNS i kriptografija
 • Osiguranje hostova
 • Detekcija upada u sistem
 • Upravljanje korisnicima i autentifikacija
 • Instalacija FreeIPA i integracija sa Sambom
 • Diskrecijska kontrola pristupa
 • Mandatorna kontrola pristupa
 • Mrežni datotečni sistem
 • Osiguranje mreže
 • Detekcija upada u mrežu
 • Filtriranje paketa
 • VPN mreže