MS Excel II - napredno korištenje

Po završetku seminara polaznici će znati: izrađivati sve vrste složenih tabličnih proračuna, raditi s bazama podataka, koristiti napredne funkcije i druge...

Napredni Excel omogućava polaznicima na sistematski način upoznaju mogućnosti korištenja Excela kao baze podataka ili kao alata za kreiranje i rad s pivot tablicama, odnosno mogućnosti korištenja Excela za kreiranje izračuna pomoću funkcija. Korisnici koji ga već koriste proširit će svoje znanje, jer zbog složenosti alata i potrebnog predznanja osnovnih mogućnosti MS Excela, mnogo je korisnika samouko i možda nisu svjesni koliko zapravo mogu olakšati svoj svakodnevni rad.

Napredni Excel namijenjen je korisnicima Excela koji imaju potrebu spoznati mogućnosti alata MS Excel za korištenje kao baze podataka, kreiranje i rad s pivot tablicama ili kreiranje izračuna korištenjem postojećih funkcija te naučeno kasnije primjenjivati u praksi.

 • Napredni rad u proračunskoj tablici: Imenovanje ćelija. Stvaranje i unos naziva. Označavanje ćelija pomoću naredbe Go To Special (Idi na posebno). Rad s komentarima. Oblikovanje tablice pomoću stilova. Oblikovanje dokumenta pomoću teme dokumenta. Korisnički oblik brojeva. Uvjetno oblikovanje. Upisivanje niza podataka naredbom Fill. Upis podataka u druge radne listove. Provjera unosa podataka. Zadavanje tipa podataka i prihvatljivih vrijednosti. Posebno lijepljenje. Uvoz tekstualne datoteke otvaranjem datoteke. Zamrzavanje naslova redaka i stupaca. Skrivanje retka ili stupca. Skrivanje radnih listova. Rad s predlošcima. Stvaranje nove radne knjige temeljem predloška. Uređivanje predloška. Zaštita i sigurnost radnog lista i radne knjige.
 • Rad s formulama: Povezivanje podataka unutar radnog lista. Povezivanje podataka između radnih listova. Povezivanje podataka između radnih knjiga. Povezivanje podataka između aplikacija. Prikaz odnosa između formula i ćelija. Prikazivanje formula. Formule s tekstom.
 • Funkcije: Umetanje funkcija. Funkcije datuma i vremena. Matematičke funkcije. Statističke funkcije. Funkcije za tekst. Financijske funkcije. Funkcije za pretraživanje. Logičke funkcije. Funkcije baze podataka. Ugnježđivanje funkcije.
 • Rad s bazom podataka: Uvod u baze podataka. Organiziranje podataka u obliku baze. Sortiranje podataka. Stvaranje prilagođenog popisa. Podzbrojevi. Grupiranje i strukturiranje. Strukturiranje podataka. Filtriranje podataka. Postupak naprednog filtriranja.
 • Analiza podataka: Traženje rezultata (Goal seek). Konsolidiranje podataka. Konsolidacija pomoću 3D formula. Utjecaj pomicanja, kopiranja, umetanja ili brisanja radnih listova na 3D adrese. Zaokretna tablica. Tablice podataka. Scenariji.
 • Makronaredbe: Snimanje makronaredbe. Izvođenje makronaredbe. Dodavanje gumba za izvođenje makronaredbe. Snimanje dokumenta s makronaredbama.
 • Grafikoni: Oblikovanje elemenata grafikona. Spremanje grafikona kao predloška. Oblikovanje osi grafikona. Brisanje podataka iz grafikona. Umetanje i uklanjanje slike u grafikonu
 • Liste i baze podataka
 • Baze podataka u Excel
 • Excel tablice
 • Sortiranje
 • Filtriranje odabirom
 • Filtriranje postavljanjem kriterija
 • Napredno filtriranje
 • Kriteriji
 • Jedinstvene vrijednosti
 • Subtotali
 • Pivot tablice
 • Pivot tablice
 • Rad s pivot tablicom
 • Izgled pivot tablice
 • Oblikovanje pivot tablice
 • Sortiranje u pivot tablici
 • Filtriranje u pivot tablici
 • Grupe i subtotali
 • Grupiranje podataka u pivot tablici
 • Values polje
 • Korisni alati
 • Paste Special
 • Izračuni i uvjetne naredbe
 • Matematičke i statističke funkcije
 • Kategorije funkcija
 • Matematičke funkcije
 • Zaokruživanje brojeva
 • Statističke funkcije
 • Goal seek
 • Relacije i uvjeti
 • Relacije i relacijske formule
 • Funkcija IF
 • Logičke funkcije
 • Uvjetne funkcije (SUMIF i COUNTIF)
 • Uvjetne naredbe
 • Provjera unosa podataka
 • Provjera unosa podataka - List
 • Oblikovanje ćelija obzirom na upisanu vrijednost
 • Uvjetno oblikovanje ćelija
 • Izračuni s datumima i tekstom
 • Računanje s datumima
 • Datumske i vremenske funkcije
 • Formule s tekstom
 • Funkcije pretrage
 • Funkcija MATCH
 • Funkcija VLOOKUP