PMF - Project Management Fundamentals

U ovom kursu ćete naučiti osnove upravljanja projektima: kako inicirati, planirati i izvršiti projekat.

Ovaj program je usuglašen sa priručnikom «A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, 2013» i nudi smjernice korak-po-korak u fazi planiranja i upravljanja projektom. U saradnji sa ostalim kandidatima, kroz korištenje scenarija iz prakse, primjenjivati ćete metodologije i najbolje prakse formalnog upravljanja projektima. Otkriti ćete pristupe i tehnike koje čine upravljanje projektom uspješnim, kroz neke od sljedećih tema:

 • Analiza interesnih strana
 • Definisanje očekivanja
 • Definisanje isporučivosti projekta
 • Analiza obuhvata
 • Razvoj rasporeda
 • Ublažavanje rizika
 • Planiranje nepredviđenih situacija
 • Uspostavljanje i primjena efektivnih kontrola promjene
 • Izvještavanje performansi
 • Komunikacija sa interesnim stranama – akterima
 • Upravljanje projektima kroz svaku fazu projektnog ciklusa
 • Dokumentovanje potreba i prioriteta zainteresovanih strana
 • Razvoj izvršne strategije koja će zadovoljiti očekivanja zainteresovanih strana
 • Razvoj projektnog plana koji balansira obuhvat, vrijeme, troškove i rizik
 • Definisanje kompleksnosti projekta i analiza obuhvata do odgovarajućeg nivoa granularnosti
 • Uspostavljanje kontrole projekta u cilju uspješnog ishoda
 • Nadgledanje aktivnosti projekta i efektivna evaluacija napretka
 • Efikasno i efektivno izvještavanje statusa
 • Prikupljanje naučenih lekcija i kreiranje arhive projekta koja će doprinijeti iskustvenoj bazi organizacije
 • Osnove
 • Formalno i neformalno upravljanje projektom
 • PMI (Project Management Institute) platforma
 • Životni ciklus upravljanja projektom
 • Iniciranje
 • Uloga projekt menadžera
 • Projektna povelja
 • Identifikacija i procjena zainteresovanih strana
 • Progresivna elaboracija
 • Planiranje
 • Planiranje oko projektnih ograničenja
 • SMART ciljevi
 • Pretvaranje ciljeva u zahtjeve
 • Razlaganje zahjteva u strukturu rada
 • Razvijanje rječnika strukture rada
 • Principi procjene vremena i troškova
 • Analiziranje rada i procjena trajanja radnih paketa
 • Određivanje redoslijeda radnih paketa
 • Dijagramiranje mreže i analiza kritičnih puteva
 • Budžetski resursi i kontrola troškova
 • Osigurati da su sve planske oblasti upravljanja uključene u plan projekta
 • Analiza rizika za vjerovatnoću i uticaj
 • Ublažavanje i planiranje nepredviđenih rizika
 • Priprema baznih linija za opseg, vreme i troškove
 • Dobivanje potvrde zainteresovanih strana
 • Izvršenje, nadgledanje i kontrola
 • Principi i prioriteti izgradnje tima
 • Izvještavanje statusa i performansi
 • Upravljanje izuzetkom
 • Zadržavanje zainteresovanih strana i njihovo uključivanje
 • Upravljanje performansama
 • Integrirane kontrole promjena
 • Zatvaranje projekta
 • Tranzicija proizvoda ili usluge
 • Uviđanje lekcija naučenih za organizaciju
 • Predavanje završnog izvještaja zainteresovanim stranama