ROUTE – Implementing Cisco IP Routing v2.0

Savladajte napredne vještine korištenja IPv4 i IPv6 protokola u srednjim i velikim mrežama i pripremite se za polaganje (300-101 ROUTE) ispita

U ovom kursu ćete savladati vještine potrebne za planiranje, implementaciju i nadgledanje skalabilne mreže koja u sebi sadrži više router-a.

Fokus će biti na protokolima EIGRP, OSPF i BGP za velike poslovne mreže, u oba IP okruženja (IPv4 i IPv6). Naučićete kako redistribuirati rute, implemantirati kontrolu putanje paketa i kako zaštiti Cisco router.

 • Routing protokoli, mrežne tehnologije i mogućnosti udaljenog povezivanja
 • RIPng u IPv6 okruženju
 • Tehnologija, operacije i metrika koju koristi EIGRP
 • Konfiguracija i verifikacija EIGRP protokola u IPv4 i IPv6 okruženju, uključujući optimizaciju, te konfiguraciju imenovanog EIGRP-a.
 • Konfiguracija više-regijskog OSPF protokola preko različitih tipova mreža, i kako optimizovati njegovu bazu
 • Konfiguracija i verifikacija OSPFv2 u IPv4 okruženjima, te OSPFv3 u IPv4 i IPv6 okruženjima
 • Implementacija redistribucije ruta, i kako je možemo kofigurisati korištenjem distribucijskih lista, prefix lista, i route mapa kao mehanizama za filtriranje.
 • Korištenje Cisco CEF mehanizma za efikasno L3 usmjeravanje paketa
 • Implementacija kontrole putanje korištenjem PBR i IP SLA mehanizama
 • Uvezivanje poslovne mreže na Internet korištenjem IPv4 i IPv6 protokola
 • Zaštita Cisco routera prema najboljim praksama uključujući i podešavanje autentifikacije routing protokola.
 • Osnovni mrežni i koncepti rutiranja
 • Implementacije EIGRP protokola
 • Implementacija OSPF protokola
 • Manipulacija routing obavještenjima
 • Implementacija kontrole putanje
 • IP rutiranje
 • Implementacija BGP protokola
 • Ruteri i zaštita routing protokola.