SQL II - napredno korištenje

SQL napredni pokazuje mogućnosti SQL strukturnog jezika upita ova edukacija obuhvata nekoliko naprednih tema.

Osposobiti polaznike za naprednije tehnike rada sa SQL-om i bazama podataka, kao što su agregatne funkcije, upoznati polaznike sa pogledima i indeksima, objasniti pojmove trigger i stored procedure, osposobiti polaznike za definiranje i upotrebu korisničkih tipova i funkcija.

 • Agregatne funkcije i grupiranje podataka: Agregatne funkcije. Grupiranje podataka. Operator Having. Operator Union.
 • Podupiti: Podupiti. Ugnježđivanje podupita.
 • Indeksi: Indeksi, Clustered indeks. Nonclustered indeks. Optimizacija indeksa.
 • Transakcije: Transakcije. Uloga. Transaction log datoteka. Zaključavanje podataka u bazi.
 • Pogledi: Vrste pogleda.
 • Korisnički definirane funkcije: Korisnički definirani tipovi podataka. Korisnički definirane funkcije.
 • Pohranjene procedure: Pohranjivanje sistemske procedure; Pohranjivanje korisnički definirane procedure.
 • Okidači: Okidači. Ograničenja okidača.
 • SQL naredbe u administraciji u SQL serveru: DCL ključne riječi. DBCC naredbe. Metapodaci.
 • Osnove programiranja: Programiranje u SQL serveru. Varijable. Grananja. Petlje.
 • Optimizacija upita: Analiza upita.
 • Agregatne funkcije AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM
 • Grupiranje podataka pomoću operatora GROUP BY
 • Izdvajanje podataka korištenjem kriterija unutar operatora HAVING
 • Spajanje upita operatorom UNION
 • Podupiti
 • Korištenje operatora <, >, =, < > kod usporedbe skupa podataka u podupitu
 • Korištenje agregatne funkcije u podupitu
 • Predikati ANY, SOME, ALL
 • Predikati IN, NOT IN, EXISTS
 • Ugnježđivanje podupita: Kreiranje upita unutar upita
 • Općenito o indeksima, čemu služe
 • Organizacija podataka u bazi kao hrpa
 • Clustered indeksi: Organizacija grupirajućih indeksa
 • Dodavanje novih podataka u tablicu s grupirajućim indeksom
 • Nonclustered indeksi: Organizacija negrupirajućih indeksa
 • Dodavanje novih podataka u tablicu s negrupirajućim indeksom
 • Optimiziranje upita
 • Opcije FILLFACTOR i PAD_INDEX
 • Što su to transakcije
 • Uloga transaction log datoteke kod sistemskih prekida
 • Zaključavanje baze tijekom paralelnih transakcija
 • Deadlock
 • Kreiranje pogleda
 • Opcije pogleda
 • Particionirani pogled
 • Kreiranje korisničkih tipova podataka
 • Korisnički definirane funkcije
 • Skalarne funkcije
 • Multi-statement table-valued funkcije: Funkcije koje kao rezultat vraćaju tablicu
 • In-line table-valued funkcije: Funkcije od jedne linije koje kao rezultat vraćaju tablicu
 • Pohranjene procedure
 • Kategorizacija sistemskih pohranjenih procedura i čemu služe
 • Kreiranje pohranjenih procedura
 • Što su to okidači, kako rade
 • Razlika u djelovanju i upotrebi okidača i ograničenja
 • DML okidači
 • DDL okidači
 • DCLključne riječi
 • DBCC naredbe: Koje su korisne DBCC naredbe za rad administratora SQL Server baze
 • Metapodaci: Što su to metapodaci? Kako ih možemo dohvatiti iz bate?
 • Osnove programiranja u SQL serveru
 • Što su to varijable
 • Koje su to korisne sistemske varijable u SQL Serveru
 • Lokalne varijable: Kako se kreiraju lokalne varijable
 • Grananja: IF uvjet
 • Petlje: WHILE petlja
 • Analiza upita: Korištenje alata za kontrolu izvršavanja upita, Mogućnosti optimizacije upita