ECDL Edukacije

Zašto ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence), odnosno u bukvalnom prevodu evropska kompjuterska vozačka dozvola je zapravo svojevrstan prikaz poznavanja rada na računaru, za koji polaznici ECDL kurseva dobijaju validne certififkate od ovlašćenog test centra, čime Poslodavcu bilo u kojoj zemlji Evrope, jasno stavlja do znanja koliko je zapravo njegovo znanje kada je rad na računaru u pitanju. Van granica Evrope pandan ECDL - u je ICDL (International Computer Driving Licence).

Najjednostavnije rečeno, ECDL je međunarodno priznat standard koji se odnosi na poznavanje osnovnih znanja iz oblasti računarstva i informatike, a posedovanje jednog od certififkata jasno pokazuje Poslodavcu koji stepen znanja iz ove oblasti može da očekuje od zaposlenog. Dakle, ECDL certififkati su svojevrsna lična krata svakog zaposlenog, na osnovu koga se jasno može videti koliko zna da radi na računaru i u kojim oblastima.

ECDL certififkat stiče ce polaganjem testova u okviru različitih modula koji obuhvataju kompjutersku teoriju i praksu:

 • Osnove korištenja računara
 • Obrada teksta (Word)
 • Tabelarno računanje (Excel)
 • Osnove interneta,
 • Prezentacije (PowerPoint)
 • Korištenje baze podataka (Access)
 • Projektno planiranje (MS Project)

Po završenom stupnju obuke, svaki polaznik ima mogućnost da polaže ECDL ispit. Nakon uspešno položenog ispita dobija validan certifkat.

Postoji ukupno dvije varijante certifikata, a u okviru Test centra Akademike se vrši provera za :

Polaznik bira 4 osnovna modula i prema njima polaže ispit, a sam Certififkat je garancija da polaznik zna da koristi računar i da radi u određenim aplikacijama, odnosno programima koje je izabrao za polaganje ( od 6 osnovnih modula, kandidat bira 4 ).

Kada polaznik savlada program prva 4 modula, može da polaže ispit kako bi dobio ECDL Start certififkat. To znači da je kandidat upoznat sa konceptom informatičkih tehnologija, odnosno da zna da koristi personalni računar, te da poznaje njegove osnovne komponente, kao i načine zaštite računara. Uz to, posedovanje ECDL osnovnog certififkat podrazumeva da je njegov vlasnik potpuno ovladao upravljanjem operativnim sistemom, radnom površinom i fajlovima, te da zna da upravlja dokumentima. Takođe, svaki kandidat koji je vlasnik ECDL osnovnog certififkata poseduje znanje rada u programu za obradu teksta ( Word ), odnosno programa za izradu tabelarnih dokumenata ( Excel )

Ako neko poseduje ECDL Standardni certififkat to znači da je ovladao istim znanjima kao i vlasnik ECDL Base certifkata, stim da je savladao još dva modula, odnosno ECDL oblasti i to Rad sa bazama podataka i Izradu prezentacije. U osnovi, to znači da je kandidat u potpunosti osposobljen da koristi personalni računar, te sve osnovne programske aplikacije, odnosno programe koji se izučavaju u okviru 7 modula ECDL - a.

Prikazuje stranu 1 od 1

Internet i rad na mreži

Internet i rad na mreži

 • Sati:
  15
99.00 KM
MS Access - relacijske baze podataka

MS Access - relacijske baze podataka

 • Sati:
  20
199.00 KM
MS Excel - izrada tabličnih proračuna

MS Excel - izrada tabličnih proračuna

 • Sati:
  20
110.00 KM
MS Powerpoint - izrada prezentacija

MS Powerpoint - izrada prezentacija

 • Sati:
  15
110.00 KM
MS Word - pisanje i obrada teksta

MS Word - pisanje i obrada teksta

 • Sati:
  20
110.00 KM
Osnove PC računala i Windows

Osnove PC računala i Windows

 • Sati:
  20
110.00 KM