Koliko Cisco certifikat zaista vrijedi na tržištu?
  • 16.10.
  • 2018

Koliko Cisco certifikat zaista vrijedi na tržištu?

Kada govorimo o industrijskoj certifikaciji, Cisco Certified Network Associate – CCNA se pozicionirao kao jedan od najpopularnijih IT certifikata na svijetu. Osnovni fokus certifikacije jeste učenje i primjena ključnih vještina koje će adekvatno odgovoriti progresivnom razvoju tehnologija u današnjim kompleksnim mrežnim okruženjima.

Certifikat je ograničen na trajanje od 3 godine, čime Cisco kao i ostali industrijski Vendori podstiču kontinuiran razvoj ili specijalizaciju u onom interesnom polju kojem smo usmjereni, kako zahtjevima poslovanja, tako i nekim ličnim ciljem, željom da savladamo neku dodatnu oblast koja će nam vremenom priskrbiti dodanu vrijednost na tržištu rada ili pak lične satisfakcije.

Razvoj usluga Interneta je vremenom doveo do povećanja kompleksnosti mrežne infrastrukture. Pod ovim mislimo kako na hardverski, a posebno na softverski segment koji daje vrijednost, nudi servise i čini mrežu kako je često danas nazivamo – inteligentnom. Osnovne odrednice svake savremene poslovne mreže su da je: Pouzdana, dostupna, redundantna, otporna, skalabilna, brzog odziva, fleksibilna, modularna i posebno ćemo naglasiti: sigurna. Ove odrednice su usko vezane za koncepte strukturiranog dizajniranja poslovne mreže koja će uspješno udovoljiti trenutnim, kao i budućim zahtjevima poslovanja. Jer kao u svemu i ovdje se posebna pažnja posvećuje postavljanju solidnih temelja na čijim principima će mreža biti implementirana, održavana, nadgledana i po potrebi nadograđivana.

Zbog širine polja djelovanja, Cisco je svoje kurseve podijelio po specijalizacijama, gdje svaka za sebe predstavlja svrsishodnu nadogradnju u odnosu na bazični nivo CCENT. Više o putanjama u certifikaciji možete vidjeti na slici:

cisco path

Ovdje studenti imaju mogućnost odabira putanje koja njima odgovara i naravno kojom se bave ili planiraju baviti. Osim navedenih, bitno je spomenuti program CCNA CyberOps, koji predstavlja novi progam ciljan prema rastućoj potrebi za inžinjerima koji će biti u stanju pitanje sigurnosti posmatrati kao integrirani sistem, osim mrežnog – pokriti sigurnost krajnjih uređaja (servera, printera, smartphone-a, PC-eva…) u poslovnom okruženju. Također, potrebu za inžinjerima koji će biti u stanju kvalitetno odgovoriti na izazove Cyber napada, koji postaju sve kompleksniji i učestaliji.

CCNA R&S kroz svoj često nadograđivani plan i program, uvijek ima za cilj pomoći studentu da savlada ključne koncepte funkcionisanja i konfiguracije mreže, da ga osposobi za radno okruženje i naravno da mu predstavi nadolazeće tehnologije, izbacujući pri tome one koje su nas lijepo služile i čije su usluge zamijenjene nečim boljim. Uvijek mi pričini radost kada čujem dobro znani zvuk, slobodno ga i vi poslušajte.

  • Prvi semestar će nas provesti kroz teoriju, standardizaciju i načine funkcionisanja mreže, gdje ćemo pri završetku praktično moći iskonfigurisati osnovnu mrežu korištenjem Cisco opreme, što nije dovoljno kako bismo nastavili rad u produkcijskom okruženju.
  • Drugi semestar nadograđuje znanja kako bismo mogli iskonfigurisati osnove servise (Statičko routiranje, DHCP, VLAN, NAT, ACL…) i učiniti funkcionalnom malu poslovnu mrežu.
  • Treći semestar predstavlja značajan iskorak na putu prema mrežama srednje veličine, koje u sebi nerijetko sadrže STP, VTP, Agregaciju portova i dobro pokriven rad sa savremenim dinamičkim routing protokolima (EIGRP i OSPF).
  • Četvti semestar ima za cilj upoznavanje sa WAN servisima, jer većina mreža u jednom momentu mora izaći na Internet . Ovdje govorimo o različitim WAN tehnologijama, načinima pristupa na Internet, koristeći kablovsku, telco i ostalu infrastrukturu. Potom VPN, PPP, BGP i nekim drugim servisima. Najnoviji plan i program, na lično zadovoljsvo donosi uvod u QoS, IoT, Cloud i Virtualizaciju, kao i programibilnost mreže.

Sve navedeno, a posebno prethodna rečenica, pokazuju da je put kojim kroči tehnologija izuzetno zanimljiv, gdje viđamo sve veću integraciju naše mreže kao osnove, sa ostalim uslugama koje savremeno društvo proizvodi. I neću kao primjer navesti pametni frižider ili pametni dom, već inteligentni transport, pametno liječenje, pametno napajanje, redukcije u zagađenju okoliša.

Zanima me vaše mišljenje, koje biste vi IT certifikate odabrali, po bitnosti, koristi ili nekom drugom mjerilu, neovisno od Vendora, na skali 1 – 3? :) (1 je najbolje)