Mjere prevencije širenja COVID-19 u Akademika edukacijskom centru
  • 06.10.
  • 2020

Mjere prevencije širenja COVID-19 u Akademika edukacijskom centru

Poštovani polaznici,
U skladu sa uputama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Akademika edukacijski centar se pridržava sljedećih mjera u prevenciji širenja COVID-19 :

  • Za edukaciju se koriste sale u kojima svaki polaznik koristi 1 stol (min. razmak od 1,5 m)
  • Svakodnevna dezinfekcija učionica i posebno površina koje mnogi dodiruju (stolovi, računarska oprema, ručke na vratima i prozorima i sl.).
  • Redovno provjetravanje prostorija, kad god to vremenske prilike dozvoljavaju (otvaranje prozora u prostorijama u kojima se boravi ili za vrijeme odmora i prije/poslije nastave)

  • Prilikom ulaska u prostorije Akademika centra je obavezna dezinfekcija ruku sa sredstvom koje smo obezbijedili (sredstvo na bazi 70% alkohola), te obuće
  • Svaki korisnik je obavezan nositi vlastitu zaštitnu masku koja prekriva usta i nos za vrijeme boravka u prostoru našeg centra
  • Obavezno držati razmak između korisnika – minimalno 1,5 m
  • Polaznici, nastavnici i ostalo osoblje trebaju ostati kući ukoliko su pozitivni na COVID-19 ili su nedavno bili u kontaktu sa osobom oboljelom od COVID-19. Time sprječavate širenje virusa i čuvate zdravlje ljudi u svojoj okolini - hvala vam na tome!

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na e-mail info@akademika.ba

Sve relevantne informacije vezane za COVID-19 mogu se naći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH (http://www.zzjzfbih.ba).