Raspored edukacija

event

Naučićete kako dizajnirati i graditi web stranice, ili savladajte sve aspekte grafičkog dizajna i postanite profesionalac.

  • 20.11.2017.
  • Sarajevo
event

Po završetku seminara polaznici će znati: izrađivati sve vrste složenih tabličnih proračuna, raditi s bazama podataka...

  • 20.11.2017.
  • Sarajevo
event

Pripremite se za polaganje LPIC 101-400 i 102-400 ispita i postanite certificirani LPI Linux administrator.

  • 18.09.2017.
  • Sarajevo