Raspored edukacija

event

Bootstrap je najpopularniji HTML, CSS i JavaScript framework za razvoj responzivnih web stranica.

  • 09.04.2018.
  • Sarajevo
event

Javascript je jednostavan programski jezik uz pomoć njega mogli pristupiti elementima web stranice proširujući na taj način njene mogućnosti.

  • 05.03.2018.
  • Sarajevo
event

U ovom kursu ćete naučiti šta je to Android, te osnove Android framework-a kroz kreiranje prve aplikacije.

  • 12.03.2018.
  • Sarajevo