Android Osnove

Android Osnove

 • 12.03.18.
 • Sarajevo

Fokus kursa je upoznavanje i početak rada sa Android-om što znači da će se polaznici naučiti osnove programskog jezika Java koji se koristi za programiranje Android aplikacija te strukture jedne Android aplikacije (Manifest, resursi, biblioteke) te životni ciklus i korisnički interfejs iste.

 • Osnove Java programskog jezika
 • Kako funkcioniše uređaj na Android-u
 • Kreiranje prve Android aplikacije
 • Životni ciklus Android-a
 • Korisnički interfejs Android aplikacije
 • Gradle, Manifest i resursi
 • Dodatne biblioteke i upravljanje istim
 • Java 1on1 (code challenge: small java console app)
 • Intro to Android (code challenge: create and run first Android app)
 • Lifecycle & User Interface (code challenge: creating a multiscreen Android app)
 • Gradle, Manifest, Resources (code challenge: add 3rd
 • Party lib, change app icon and add Permissions)
 • Trajanje: 20 časova
 • Kurs uključuje korištenje Akademika kompjutera.
 • Cijena: 350,00 KM

Saznaj vise