ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

 • 24.04.18.
 • Sarajevo

Predstojeći kurs je namijenjen svima onima koji do sada nisu ili su imali neko osnovno iskustvo sa asp.net MVC 5. Naime, cilj kursa je, korak po korak, napraviti naprednu web aplikaciju sa admin panelom koja će po završetku kursa biti potpuno funkcionalna i spremna za produkciju.

 • koristi zajednički jezik za efikasnu komunikaciju sa drugim tasterima.
 • razumjeti koncepte testiranja, temeljni proces testiranja, testni pristup i principe koji podržavaju ciljeve testiranja.
 • dizajnirati i postavit prioritete testova, koristeći utvrđene tehnike. Analizirati funkcionalne i nefunkcionalne specifikacije( kao što su performanse i korisnost) za sisteme sa niskim do srednjim nivoom složenosti.
 • izvršiti testove prema dogovorenim test planovima i analizirati i napravit izvještaj o rezultatima testa.
 • napisati jasne i razumljive izvještaje o incidentima.
 • efikasno učestvovati u recenzijama malih-srednjih projekata.
 • bit upoznat sa različitim alatima za testiranje i njihove upotrebe.
 • Uvod u Visual Studio 2017
 • Uvod u Asp.net MVC 5
 • Controllers, Views, HTML Helpers i C# Razor
 • Modeli i migracije
 • Kreiranje jednostavne aplikacije sa add/edit/delete opcijama
 • Implementacija web site i admin panel templatea u postojeće okruženje
 • Autentifikacija i autorizacija
 • Kreiranje i upravljanje web API 2 servisom (C#)
 • Izvještaji (Reports)
 • Web deploy
 • Trajanje: 30 časova
 • Cijena: 350.00 KM

Saznaj vise