Provisioning SQL Databases

Provisioning SQL Databases

 • 14.05.18.
 • Sarajevo

Na ovom seminaru ćete steći znanja i vještine za upravljanje sistema Microsoft SQL Server 2016. Naučit ćete lokalno implementirati SQL Server 2016, a i na cloudu putem Azure-a, i mnoge druge korisne metode instaliranje potpuno novog SQL Servera i migriranje postojeće instalacije. Ovaj kurs vam pomaže da se pripremite za Microsoft ispit 70-765.

Ovaj kurs je namjenjen pojedincima koji upravljaju i održavaju SQL Server baze podataka, izvršavaju administraciju baze podataka i održavanje kao njihovu glavnu oblast odgovornosti, ili koji rade u okruženjima u kojima baze podataka igraju ključnu ulogu u njihovom primarnom poslu.

 • Instalalirati SQL Server.
 • Nadograditi SQL Server.
 • Konfiguracija SQL Servera.
 • Administracija baze
 • Komponente SQL Server 2016
 • Instaliranje SQL Servera 2016
 • Nadogradnja SQL Servera na SQL Server 2016
 • Instaliranje SQL Servera na Microsoft Azure
 • Rad sa bazama podataka
 • Opcije za skladištenje baze podataka
 • Izvršavanje održavanja baze podataka
 • Kurs uključuje korištenje Akademika kompjutera.
 • Nastava se odrzava 07. 08.,14. I 15.05
 • Trajanje: 32 časa

Prijavi se