Učenje na daljinu

Šta je ADOBE Connect

Adobe Connect je web platforma za e-Learning seminare, web sastanke ili konferencije kao i web obuke. Connect je moćan alat koji vam omogućava da na dodir prsta raspolažete svim potrebnim resursima i opcijama za komunikaciju putem interneta. Podržan je na virtualno svakom uređaju, od računara, pametnog telefona pa do tableta. Za današnji život koji je u pokretu i prezahtjevan za sjedenje u učionici i učenje, Adobe Connect je idealan jer je dosutpan u svakom vremenu i na svakom mjestu gdje ima internet konekcija.

about

Visok nivo interakcije

Software omogućava visok nivo interakcije između predavača i polaznika. Također, polaznici mogu međusobno komunicirati u toku izvođenja on-line predavanja. Ukoliko polaznik propusti neko predavanje, svako on-line predavanje se snima i postoji mogućnost naknadnog pregleda. Upotrebom bogatih i moćnih poslovnih i edukacijskih sadržaja kreiranih Adobe alatima, Adobe Connect postaje bogat sistem za unaprjeđenje poslovne i edukacijske učinkovitosti.

mobile